Terug naar home

Update en uitleg Corona maatregelen

Beste leden van Sportrade,

We zijn al weer een paar maanden aan het sporten in het tijdelijke abnormaal wegens het corona virus. Het gros van alle maatregelen vormen niet of nauwelijks een probleem en we zien dat een ieder redelijk gewend raakt aan deze tijdelijke situatie.

Wij krijgen regelmatig vragen omtrent het gebruik van de sauna en het stoombad; daarnaast valt ons een aantal zaken op. Middels deze nieuwsbrief zouden we graag willen toelichten en verduidelijken waarom wij bepaalde besluiten hebben genomen, om zo wat inzicht te geven.

Het protocol vanuit onze brancheorganisatie is voor alle fitnesscentra leidend; op basis van dit protocol mogen wij geopend zijn en moeten wij binnen onze muren een aantal zaken naar eigen inzicht invullen om zo aan de regels te kunnen voldoen. De basisregels zijn duidelijk:

– 1,5 meter afstand houden,
– ga na het sporten zo snel mogelijk naar huis of neem plaats in de horeca waar meer ruimte is,
– douche als dit kan thuis,
– probeer omgekleed op de sportschool te komen.

Het gebruik van de sauna en het stoombad gaat tegen al deze voorschriften in: de sauna’s en stoombaden zijn op zichzelf afgesloten ruimtes zonder goede ventilatie. Deze zaken hebben ons doen besluiten om deze ruimtes niet open te stellen; mede omdat dit teveel oponthoud in de kleedkamer betekent, en dit voor ons niet te controleren is. Naar onze mening en met de huidige kennis van het virus is veilig gebruik van sauna en stoombad niet mogelijk. Wij hopen dat u hier begrip voor kunt opbrengen, we proberen er zo voor te zorgen dat al onze gasten met een veilig gevoel kunnen sporten.

Daarnaast merken wij dat, met name voor en na de groepslessen, veel mensen de kleedkamers bezoeken. Wij zouden het op prijs stellen dat als de kleedkamer te vol is, men even wacht tot er weer genoeg ruimte is om afstand tot elkaar te kunnen bewaren; als iedereen zoals het protocol vermeldt snel weer vertrekt, is er ook snel weer ruimte voor anderen. Wij kunnen deze ruimtes niet of nauwelijks controleren op het aantal aanwezige personen en vertrouwen hier dan ook op uw inzicht.

Ons dringende verzoek is om de maatregelen serieus te nemen. Wij snappen dat mensen verschillend omgaan met de maatregelen en de één verslapt sneller dan de ander. Maar het feit blijft dat we rekening moeten houden met een ieder die probeert veilig te sporten en dat wij onze leden die veiligheid ook willen laten voelen en beleven. En ja, ook wij als team vinden dit moeilijk en verslappen ook wel eens, wij proberen elkaar daarin te corrigeren en te helpen, wij hopen dat u hetzelfde doet!

Wij wensen een ieder veel sportplezier toe! Laten we hopen dat het virus zich enigszins rustig houdt en dat we met elkaar een sportieve winter tegemoet gaan.

Met sportieve groet,

Hans en de rest van het team.