TNO-Monitor Bewegen en gezondheid
Geplaatst op door in Nieuws

In 2010 beweegt 66 procent van de volwassenen en 50 procent  van de jongeren voldoende. Eén op de acht jongeren en één op de twintig volwassenen zijn  niet actief. Dit blijkt uit de cijfers van de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid.

Sinds 2000 meet  de monitor trends in het beweeggedrag van de Nederlandse bevolking om het beleid van de overheid te evalueren.

Jongeren
De cijfers laten zien dat het beweegstimuleringsbeleid op koers ligt voor wat betreft het percentage jongeren dat voldoende beweegt. De aandacht voor bewegingsstimulering mag de komende jaren echter niet verslappen.

Volwassenen
Het beleidsdoel voor 2012 ten aanzien van het percentage inactieve volwassenen is al in 2010 gehaald. Tegelijkertijd is in 2010 het percentage volwassenen dat voldoende beweegt gedaald. Om dit om te buigen en het beleidsdoel alsnog te halen, is forse inspanning nodig, zo adviseert TNO.

Monitor
In de factsheet vindt u een overzicht van het beweeggedrag onder jongeren en volwassenen. TNO doet tevens een aantal aanbevelingen om de beweegdoelstellingen te behalen. Deze aanbevelingen zijn in algemene zin gericht op het bevorderen van sport en bewegen. Ook gemeenten kunnen deze aanbevelingen in hun beleidsvorming gebruiken.

Klik hier voor het complete rapport.

Bron: http://www.vng.nl/smartsite.dws?ch=DEF&id=109397