Terug naar home

Extra bericht wegens Coronavirus

Beste leden,

U heeft hoogstwaarschijnlijk allemaal meegekregen dat ons land in de greep is van het Corona virus. Met ingang van afgelopen zondagavond (15 maart) zijn wij op last van de overheid gesloten om op die wijze het aantal besmettingen met het virus af te kunnen vlakken. Wij staan achter dit besluit, maar het heeft voor ons als sportschool ook grote gevolgen die wij op dit moment nog niet goed kunnen overzien.

Wij staan in nauw contact met onze branchevereniging die onder andere aan het inventariseren is hoe en wat de mogelijkheden zijn, en daar waar mogelijk aan het lobbyen is, om eventueel compensatie te bewerkstelligen voor getroffen sportscholen en haar leden. Het resultaat daarvan zal nog even op zich laten wachten, maar vanwege verschillende vragen van leden hebben we besloten u nu alvast te informeren en in zekere zin ook om mijn zorgen te uiten.

Als gevolg van de last die de overheid ons heeft opgelegd, kunt u vanaf vanaf 16 maart geen gebruik meer maken van onze accommodatie tot in ieder geval 6 april aanstaande. Van verschillende kanten ontvingen wij sinds zondagavond 15 maart vragen en verzoeken om individuele compensatie voor reeds betaalde en aankomende lidmaatschapsgelden over de periode dat er geen gebruik kan worden gemaakt van onze faciliteiten. Hoewel we de huidige situatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor éénieder zeer betreuren, is sprake van een overmachtsituatie. De branchevereniging is bovendien nog druk doende om te inventariseren en te lobbyen voor eventuele compensatie en de uitkomst daarvan staat nog niet vast. Dat betekent dat wij op dit moment niet in kunnen gaan op individuele verzoeken tot compensatie. Mochten de inspanningen van de branchevereniging tot een breedgedragen compensatieregeling leiden, dan zullen we u daarover uiteraard zo spoedig mogelijk informeren en daar ook naar handelen. Die garantie krijgt u van ons.

Ik vraag u dan ook met klem, daarbij hopende op uw solidariteit, eventuele verzoeken tot compensatie niet in te dienen en gewoon lid te blijven van de club. Wij als club stellen ons ook solidair op naar onze leveranciers en personeel om zo straks weer gewoon door te kunnen gaan na deze buitengewone periode. Daarnaast zullen wij als team Sportrade alles in het werk stellen om u waar mogelijk te faciliteren met online workouts zodat u niet stil hoeft te zitten. Houd hiervoor onze Facebook pagina en YouTube kanaal in de gaten.

Zodra er meer nieuws te vermelden is, zullen wij u uiteraard weer berichten. Laten we voor nu er samen het beste van maken en de tijd zijn werk laten doen.

Ik wens een ieder het allerbeste en hoop jullie allemaal weer in goede gezondheid te mogen ontvangen na 6 april aanstaande.

Met sportieve groet,

Hans Gerritsen